" class="part-icon-bars">

Nova estratègia BIM (Building Information Modeling) de la Generalitat de Catalunya

#EstrategiaBIM Pensem una nova estratègia BIM

Fase 3 de 3
Resultats: síntesi i valoració de les aportacions 20/11/2023 - 29/12/2023
Fases del proceso

Us convidem a deixar al portal les vostres propostes. Us demanem que indiqueu l'àmbit de feina al qual us dediqueu.

Quines accions creus que ha de fer la Generalitat de Catalunya en la implementació del BIM sobre aquests quatre eixos?

  1. Valor. El BIM aporta valor al ciutadà apropant i millorant les inversions i la gestió d’actius de les actuacions d’obra pública.  
  2. Efecte tractor. Promoure la digitalització del sector de la construcció col·laborant amb altres institucions tot implementant BIM de forma generalitzada​.
  3. Persones. Preparar i mantenir el nivell de competències BIM necessàries a través de la formació, la pràctica i l’experimentació.
  4. Col·laboració. Implementar el BIM com a mitjà per impulsar el treball col·laboratiu, eficient i de qualitat en les actuacions de la Generalitat.

7 propuestas

El siguiente formulario filtra los resultados de búsqueda dinámicamente cuando se cambian las condiciones de búsqueda.

Estado
Ámbito
Categoría
Origen
Tenir una paramatrització estàndard amb Psets estàndard per totes les entitats de...