" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

C - Repte 3: Garantir serveis d’ocupació accessibles i adaptats, tant a les necessitats de les persones com dels diferents territoris

18/11/2020 18:07  

Concreció del repte:

 • Atendre les necessitats de les persones
 • Ampliar i flexibilitzar les modalitats d’atenció
 • Adaptar els serveis d’ocupació a les necessitats del territori
 • Adaptar els programes formatius a les demandes del mercat de treball i a les necessitats de l’empresa
 • Adaptar dels programes formatius i altres accions a les necessitats de cada col·lectiu
 • Garantir el coneixement de les implicacions de les diferents situacions de salut mental en el marc dels serveis d’orientació ordinaris
 • Garantir el dret d’accés als serveis públics de les persones amb trastorns de salut mental, encara que no tinguin un certificat de discapacitat, així com una atenció adequada a les persones amb trastorns mentals lleus no diagnosticades, donat que actualment es troben en una mena “llimb” que no permet l’entrega de solucions eficaces
 • Millorar les condicions d’accés a programes que generen obstacles en l’accés d’alguns col·lectius. Per exemple, el cas dels joves que, si estan estudiant no poden estar a la Garantia Juvenil
 • Atendre la diversitat: amb la pandèmia s’ha visibilitzat quantes persones queden fora totalment del sistema d’ocupació, cal atendre-les
 • Garantir l’accessibilitat de continguts
 • Garantir l’accessibilitat dels serveis del sistema d’ocupació de Catalunya
 • Garantir l’accessibilitat universal dels serveis per facilitat la igualtat d’oportunitats
 • Fomentar l’apoderament i capacitat de decisió de les persones amb discapacitat, posant serveis al seu abast però que puguin adaptar-se en funció de les necessitats i que fomentin l’accessibilitat


Iniciatives que il·lustren el repte:

 1. Definició de programes sota una perspectiva més transversal per a què diferents perfils s’hi puguin acollir
 2. Programes específics de formació adequats a les necessitats del territori
 3. Models formatius i d’inserció de persones que parteixin de l’encaix de les necessitats de l’empresa i de la persona
 4. Programes més flexibles que tinguin una major adequació a les necessitats de les persones
 5. Programes de formació a mida que busquin l’encaix entre les necessitats de les empreses i de les persones demandants d’ocupació
 6. Serveis d’orientació i formació accessibles universalment (accessibilitat cognitiva, lectura fàcil, etc.)
 7. Persones tècniques especialitzades en l’atenció a col·lectius d’atenció prioritària a tots els serveis d’inserció
 8. Formació acadèmica reglada i universitària en col·lectius d’atenció prioritària
 9. Curs d’Orientació Professional per la Inserció Sociolaboral (INSERLAB) com a exemple de bona pràctica: https://www.urv.cat/es/sociedad-empresa/catedras/inclusion-social/inserlab/
 10. Formació accessible a través de la subtitulació de continguts
 11. Formació per a persones professionals per tal que puguin acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat
 12. Instruments de capacitació laboral per a persones amb discapacitat desenvolupats íntegrament mitjançant la pràctica i a l’entorn laboral
 13. Itineraris de formació no reglada adaptables a les necessitats de les persones i els col·lectius
 14. Programes de formació ocupacional dual
 15. Treball amb les entitats especialitzades en els col·lectius de persones amb discapacitat per tal d’aconseguir serveis accessibles universalment
 16. Consideració dels col·lectius d’atenció prioritària en les prospeccions
 17. Accions destinades a la incorporació de les adaptacions necessàries per a l’efectiva inclusió laboral de les persones amb discapacitat (material per accessibilitat cognitiva i lectura fàcil, etc.)
 18. Informació sobre possibles adaptacions a l’entorn de treball per a persones amb discapacitat
 19. Facilitació de l’accés de persones de col·lectius vulnerables als programes del sistema d’ocupació
 20. Pràctiques en empreses ordinàries per persones amb discapacitat que facin formacions en el marc de l’Administració Pública (SOC, BASA, etc.)
 21. Canals o mecanismes de simplificació dels tràmits a les persones que perceben la renda garantida per a promoure la seva participació en plans d’ocupació


Trobades relacionades:

(C) Debat per videoconferència sobre l'Eix 3 - Els col·lectius d'atenció prioritària i el sistema d'ocupació de Catalunya
22 Octubre 2020
18:00 - 20:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 3, sobre els col·lectius d’atenció prioritària i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció sociolaboral dels col·lectius d'atenció prioritària • Coordinació dels agents orientats a millorar el posicionament vers el mercat laboral des col·lectius d'atenció prioritària Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Com es pot fomentar la inserció laboral dels col·lectius d’atenció prioritària des del sistema d’ocupació? • Quins serveis s’haurien d’oferir per aquests col·lectius i com s’haurien d’adaptar els serveis d’orientació i formació professional? • Com es pot fomentar la motivació d’aquests col·lectius a participar en el mercat laboral? • Com es pot millorar la relació entre els agents que han de treballar per ajudar a les persones amb necessitats d’atenció prioritària a posicionar-se millor davant el mercat de treball?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79839
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79839/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79839/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...