" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

D - Repte 2: Garantir una formació i qualificació flexible, integral i adaptada a les persones

26/11/2020 18:43  

Concreció del repte:

 • Implementar itineraris personalitzats i flexibles de qualificació professional i competències, dotant a totes les persones treballadores de les eines que necessitin per desenvolupar-se .
 • Implementar itineraris de formació i serveis d’orientació permanents i continuats als quals les persones puguin accedir durant tota la vida, donant resposta a les necessitats al moment en que aquestes sorgeixen.
 • Promoure estratègies de reciclatge per a l’adaptació de les persones davant de canvis desitjats o canvis ocorreguts en el mercat laboral.
 • Garantir a totes les persones el dret d’accés a qualificar-se o formar-se, així com l’accés a una credencial formativa de caràcter formal (FP integrada, Certificats de Professionalitat, etc.). Alguns dels col·lectius concrets envers els quals cal fer especial èmfasis són: persones migrades, les quals poden tenir necessitats vinculades a les barreres d’idioma, adaptació a la nova societat i forma de treballar, etc.; persones joves, especialment aquelles sense qualificació; persones majors de 45 anys; persones amb feines precàries; persones soles i aïllades amb manca de recolzament; persones de nous perfils de vulnerabilitat; o persones en situació d’atur.
 • Potenciar la millora de competències personals (gestió emocional, tolerància, frustració, compromís...) i transversals; així com incidir en aspectes emocionals vinculats amb l’ocupació (per exemple, l’autoestima) donat que es detecten persones que accedeixen als serveis amb frustració i inseguretat.


Iniciatives:

 1. Itineraris per a una formació integral
 2. Itineraris personalitzats de qualificació i inserció
 3. Facilitació de l’accés (i preparació per la prova d’accés) de les persones no qualificades per accedir a Certificats de Professionalitat (CP) de nivell 2
 4. Desenvolupament de més CP de nivell 1
 5. Continuïtat per passar del CP de nivell de 1 al CP de nivell 2
 6. Canals d’acreditació de competències o formacions subvencionades curtes per permetre a les persones accedir als CP de nivell 2
 7. Erradicació de les barreres entre la FP inicial i la FPO, dins del sistema de la FP integrada
 8. Flexibilització i adaptació dels Certificats de formació
 9. Acreditació d’ocupacions
 10. Bossa d’hores disponible per treballar la formació de diverses persones en un termini bianual o trianual, permetent major flexibilitat d’aquestes hores i el pressupost assignat en funció de les necessitats de les persones i de les empreses en cada moment
 11. Sistema de qualificacions professionals accessible i comprensible per les persones usuàries
 12. Programes derivats de les polítiques actives oberts i disponibles en tot moment, per tal de permetre l’accés en el moment en que les persones ho necessitin
 13. Iniciatives més flexibles tant en durada com en forma, per tal que puguin donar resposta a diferents necessitats de forma integral
 14. Plans qualificadors des de l’educació secundària, per tal que les persones tinguin competències i recursos per l’entrada al mercat laboral, així com per saber on focalitzar-se
 15. Processos d’acompanyament integrats i no segmentats per programes o projectes; i accessibles en el moment que la necessitat sorgeix
 16. Projectes d’acompanyament integral de les persones al llarg de la vida laboral
 17. Facilitació de la tramitació de la formació continua
 18. Serveis de Qualificació Professional flexibles que s’ajustin a la disponibilitat i circumstàncies de les persones
 19. Vinculació dels serveis socials a la formació contínua i ocupacional
 20. Formacions específiques de curta durada que siguin acumulables
 21. Programes de mentoratge per l’apoderament de les persones treballadores front de canvis professionals
 22. Foment de la formació en competències lingüístiques i culturals dins dels programes d’ocupació
 23. Recursos per l’aprenentatge de l’idioma
 24. Fitxa o històric de cada persona usuària d’accés a totes les entitats per generar continuïtat en el procés; potser a través d’un aplicatiu on poder penjar tota la informació
 25. Xarxa per la generació de vincles entre agents del sistema d’ocupació de Catalunya per estar més connectats
 26. Experiències qualificadores
 27. Formació a les persones que entreguen informació sobre mesures flexibilitzadores
 28. Desenvolupament de l’Agència Catalana de la Formació Professional
 29. Augment de l’estabilitat en l’assignació de recursos a les entitats del sistema d’ocupació
 30. Convocatòries flexibles
 31. Gestió plurianual de les accions
 32. Serveis i programes que no depenguin de convocatòries
 33. Disminuir la burocràcia que implica la gestió de CP per poder dedicar més temps a l’atenció de les persones

Trobades relacionades:

(D) Debat per videoconferència sobre l'Eix 4 - Apoderament de les persones treballadores i el sistema d'ocupació de Catalunya
29 Octubre 2020
12:00 - 14:30
Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament. En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 4, sobre l’Apoderament de les persones treballadores i el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents: • Inserció i transicions laborals • Acompanyament continuat a les persones treballadores no demandants d'ocupació Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són: • Quines necessitats i reptes planteja el mercat de treball en relació als treballadors i les treballadores? • Quines iniciatives es podrien dur a terme des del sistema d’ocupació per donar resposta a aquests reptes? • Quins serveis ha d’oferir el Sistema Públic d’Ocupació? Com s’han de prioritzar aquests serveis?
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-11-79964
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79964/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/estrategiacatalanadocupacio/f/2968/proposals/79964/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...