" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "(J) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona"

Mode de vista de comparació:

Títol (Català)

 • +10 Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona
 • +10 Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona
Esborrats
Addicions
 • +10 Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona
Esborrats
Addicions
 • +10 Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona

Títol (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Títol (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Català)

 • +

  Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament.

  En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents:

  • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació
  • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori

  Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:

  • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?
  • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació?
  • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides?
  • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?


 • +<p>Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament.</p><p>En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre <em>Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya</em>, al voltant dels dos àmbits de debat següents: </p><ul><li>Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació</li><li>Adaptació dels serveis a les necessitats del territori</li></ul><p>Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:</p><ul><li>Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?</li><li>Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació?</li><li>Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? </li><li>Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?</li></ul><p><br></p>
Esborrats
 • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori

Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:

 • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?
 • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació?
 • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides?
 • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?


Addicions
 • +

  Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament.

  En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya, al voltant dels dos àmbits de debat següents:

  • Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació
  • Adaptació dels serveis a les necessitats del territori

  Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:

  • Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?
  • Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació?
  • Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides?
  • Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?


Esborrats
Addicions
 • +<p>Es tracta d'una sessió de debat en línia utilitzant videoconferència en que es vol debatre sobre l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q). Es tracta d’una reunió virtual, per la qual cosa no s’indica cap adreça física. Cal inscriure's prèviament.</p><p>En aquesta sessió es treballarà de manera més específica l’eix de debat 5, sobre <em>Cooperació i territorialització en el sistema d’ocupació de Catalunya</em>, al voltant dels dos àmbits de debat següents: </p><ul><li>Desplegament territorial de les polítiques actives d'ocupació</li><li>Adaptació dels serveis a les necessitats del territori</li></ul><p>Algunes de les preguntes que guiaran aquest debat són:</p><ul><li>Quines iniciatives s’han de dur a terme per aproximar el sistema d’ocupació al territori en línia amb el nou decret?</li><li>Com ha de ser el model d’intervenció integral i de proximitat? Quins serveis? Fórmules de prestació?</li><li>Hi ha d’haver un model d’oficines de treball compartides? </li><li>Com es materialitza el paper del SOC en base a aquest nou model?</li></ul><p><br></p>

Descripció (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Dia i hora d'inici

 • +2020-11-13 11:00:00 +0100
 • +2020-11-13 11:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2020-11-13 11:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2020-11-13 11:00:00 +0100

Dia i hora de finalització

 • +2020-11-13 13:30:00 +0100
 • +2020-11-13 13:30:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2020-11-13 13:30:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2020-11-13 13:30:00 +0100

Adreça

 • +x
 • +x
Esborrats
Addicions
 • +x
Esborrats
Addicions
 • +x

Ubicació (Català)

 • +Debat telemàtic
 • +Debat telemàtic
Esborrats
Addicions
 • +Debat telemàtic
Esborrats
Addicions
 • +Debat telemàtic

Ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Català)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions
Autoria de la versió
Avatar: Dinamització Dinamització
Versió creada el 07/10/2020 16:04