" class="part-icon-bars">

Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ECO-Q)

#estrategiacatalanadocupacio Procés participatiu amb les entitats que conformen el Sistema d’Ocupació de Catalunya

Fase 3 de 4
Resultats 05/12/2020 - 22/02/2021
Fases del procés

Canvis a "(J) Debat per videoconferència sobre l'Eix 5 - Cooperació i territorialització en el sistema d'ocupació de Catalunya - Girona"

Autoria de la versió
Avatar: Elisa Valmaseda Elisa Valmaseda
Versió creada el 17/02/2021 06:25