" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’atenció farmacèutica als usuaris dels centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya amb cent o més llits

Projecte de decret pel qual s’estableixen les condicions i els requisits per a l'atenció farmacèutica a residències amb cent o més llits

Fase 2 de 2
Retorn 03/04/2024 - 03/05/2024
Fases del procés

Proposta Societat Catalana Farmàcia Clínica

02/04/2024 19:35  

En conformitat amb el procediment de Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula l’atenció farmacèutica als usuaris dels centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya amb cent o més llits, des de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica, volem fer els següents comentaris:

Els canvis socioculturals, demogràfics i econòmics han modificat el perfil de les persones grans que viuen en centres residencials, que presenten un grau més elevat de dependència i un perfil clínic més complex en comparació amb les que viuen al seu domicili. Una de les conseqüències directes és la prevalença de malalties cròniques, fet que implica un consum més elevat de fàrmacs i, per tant, un increment dels problemes relacionats amb els medicaments. El paper del farmacèutic clínic, en els seus nivells i àmbits assistencials (farmàcia comunitària, farmàcia d’atenció primària i farmàcia hospitalària) en l’abordatge multidisciplinari d’aquests pacients, és cada cop més rellevant i indispensable, per garantir l’eficàcia i seguretat dels tractaments d’aquests pacients.

En aquest sentit, volem manifestar la necessitat de que aquest, i els diferents decrets que regulin l’atenció farmacèutica als usuaris dels centres de serveis socials de caràcter residencial assistits de Catalunya identifiquin la necessitat de desenvolupar els serveis professionals farmacèutics, per farmàcia comunitària, farmàcia d’atenció primària i farmàcia hospitalària.

Tanmateix, l’àmbit d’aplicació d’aquesta consulta prèvia, a centres amb cent o més llits, queda delimitat per l’aplicació de l’article 6 del Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, que estableix l’obligatorietat de disposar d’un servei de farmàcia hospitalària propi i la possibilitat de que la conselleria responsable en matèria de prestació farmacèutica de cada comunitat autònoma pugui establir acords o convenis amb els centres esmentats en l’apartat anterior i eximir-los d’aquesta exigència.

La Societat Catalana de Farmàcia Clínica creu adient ajustar qualsevol proposta al marc normatiu, que li garanteixin seguretat jurídica en el seu desenvolupament i implantació. També desenvolupar els criteris per a eximir l’exigència de disposar de servei de farmàcia de forma clara i evitant criteris arbitraris que portin a inseguretat posterior, així com reconèixer les competències i capacitació professional de cada perfil professional en la seva implementació.

Alhora, creiem que la implantació d’aquest model ha de contribuir al desenvolupament d’un model d’atenció farmacèutica en els centres residencials assistits que sigui coherent amb el model d’atenció integral i integrada sanitària i social, basat en la proximitat, l’equitat tant en l’atenció farmacèutica rebuda com en l’accés de fàrmacs i productes sanitaris i el manteniment del contínuum assistencial independentment del tipus de centre residencial.

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2024-04-88596
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/farmresidencies/f/4009/proposals/88596/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/farmresidencies/f/4009/proposals/88596/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...