" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

#grupsinteres Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 23/12/2019 - 23/01/2020
Fases del procés

Canvis a "Comentarios de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) al Anteproyecto de Ley de Grupos de Interés de la Generalitat "

Versions

Versió 1

Avatar: Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales
20/12/2019 10:33
Versions 1 Torna a la proposta