" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

#grupsinteres Consulta pública prèvia sobre l'Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 23/12/2019 - 23/01/2020
Fases del procés

Canvis a "Col·legis i grups d'interès"

Versions

Versió 1

Avatar: Taula Lletrada de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya Taula Lletrada de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
20/12/2019 12:01
Versions 1 Torna a la proposta