" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Veure les fases

Canvis a "Desburocratització del procediment sancionador"

Versions

Versió 1

Avatar: Accessibilitat FESOCA Accessibilitat FESOCA
30/03/2021 08:36
Versions 1 Torna a la proposta