" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés

Sentit de les sancions econòmiques a les persones infractores

30/03/2021 08:44  
3. Les sancions econòmiques han de complir el paper de persuadir de la realització d’una conducta que atempti contra el tracte igual i la no discriminació. No s’ha de deixar a l’elecció del subjecte infractor –perquè ho permeti el legislador- el pagament de la sanció econòmica o l’observació i compliment de mesures socials alternatives. S'adjunta un exemple de regulació de mesures alternatives a l'àmbit laboral que s'ha demostrat ineficaç.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2021-03-81838
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/f/3064/proposals/81838/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/f/3064/proposals/81838/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Sancions sempre a mida amb la capacitat económica del multat, o no tendrà efecte dissuasiu una vegada pagada la sanció

Carregant els comentaris ...