" class="part-icon-bars">

Projecte de Decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació

#igualtat Consulta pública prèvia a l'elaboració del decret del procediment sancionador en matèria d'igualtat de tracte i no-discriminació i desplegament de les sancions accessòries

Fase 2 de 2
Retorn 14/04/2021 - 14/06/2021
Fases del procés

Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No Discriminació

30/03/2021 08:57  
7. Cal que aquest òrgan creat ad hoc a la Llei 19/2020, de 30 de desembre, en l’exercici d’incoació i instrucció de l’expedient sancionador, sigui un òrgan amb funcions reals i efectives, accessible quant al seu contacte i que la norma de desenvolupament reguli la composició i que efectivament incorpori a experts en la matèria. Hi ha òrgans creats per fer funcions similars en matèria de discapacitat, tant a nivell estatal com autonòmic, poc resolutius i eficaços.
Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2021-03-81842
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/f/3064/proposals/81842/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/igualtat/f/3064/proposals/81842/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Si a més de tot el dit, aquesta dona es migrada, regugiada o sense papers, ja tenim el màxim de possibilitats de la discriminació a una persona. Trist realitat que està tenint lloc al territori.

Carregant els comentaris ...