" class="part-icon-bars">

Consulta Pública Prèvia per al reconeixement d’indemnitzacions als Mossos d’Esquadra.

Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual es reguli el procediment per al reconeixement de les indemnitzacions derivades del principi d’indemnitat als membres de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra.

Fase 1 de 2
Participació 07/02/2020 - 07/03/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

L’article 48 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, estableix el principi d’indemnitat, d’acord amb el qual els membres del cos de Mossos d’Esquadra tenen dret al rescabalament dels danys materials o lesions que pateixin com a conseqüència dels serveis prestats.

La Instrucció 8/2013, de 27 de març, sobre criteris d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei, no contempla una indemnització al funcionari del cos de Mossos per danys i perjudicis soferts en ocasió o com a conseqüència del servei prestat. 


Amb aquesta iniciativa es vol donar resposta a la demanda dels membres del cos de Mossos d’Esquadra de rescabalar-se pels danys i les lesions sofertes en ocasió o com a conseqüència del servei prestat

Objectius de la iniciativa :

- Reconèixer el dret al rescabalament dels danys, les lesions i les despeses de curació, prèvia la instrucció d’un procediment administratiu.

- Descartar la compatibilitat d’aquest reconeixement amb altres sistemes de cobertura o àmbits que ja hagin indemnitzat els danys materials, les lesions o les despeses de curació reclamades a l’Administració.

- Evitar qualsevol pèrdua retributiva que hagi sofert el funcionari per les lesions sofertes i evitar l’enriquiment injust abonant dues vegades un mateix concepte per indemnitzacions obtingudes al seu favor en un procediment penal.

- Garantir l’efectivitat de l’exercici del dret dels membres del cos de Mossos a ésser indemnitzats pels danys personals i materials que puguin patir en l’exercici de les tasques assignades.

- Reforçar els mecanismes de control administratiu davant eventuals fraus. 


Propostes Veure tots (2)

Adjuntem document de proposta del CAT al decret tot i esperant que el Departament d’Interior obri...
El Departament d'Interior proposa un complex procediment administratiu per evitar indemnitzar als...
Veure tots (2)
Qui hi participa sindicats, personal del cos de Mossos d’Esquadra, persones interessades.
Departament Departament d'Interior
Disposa de retorn No
Data d'inici 07 de Febrer de 2020
Data de finalització 07 de Març de 2020
Referència: II-PART-2020-02-314

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/indemnitzacionsmossos/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/indemnitzacionsmossos/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

49

Participants

29

Seguidores

2

Comentaris

2

Propostes

22

Adhesions