" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

Canvis a "Gestió cívica de serveis o equipaments"

Versions

Versió 1

Avatar: Jofre Clofent Jofre Clofent
20/07/2022 09:30
Versions 1 Torna a la proposta