" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
  • Creat el
    20/07/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...
L'empresa GP PHARM, S.A. com a empresa farmacèutica catalana, en relació amb la consulta pública...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
  • Creat el
    31/08/2022
  • 0
  • Número de comentaris: 0
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...
Contractació pública reservada a CET d’iniciativa social. Creació d'una categoria diferenciada i...
S'adjunten a continuació les consideracions de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques a...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
Les valoracions dels costos empresarials s'han de considerar, a la licitació, de manera correcta...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...