" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Aportacions de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, a la memòria...
Aportació de La Unió Catalana d’Hospitals a la consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya
 • Creat el
  22/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
A data d'avui l'art. 231 de la LCSP nomes exigeix que estigui aprovat el projecte per a la seva...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
 • Creat el
  31/08/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L’adaptació del marc normatiu a les especificitats de les administracions públiques catalanes es...
Escau un Títol normatiu adequat per a les PANAP, adequant els processos a la idiosincràsia de les...
El medicament no és un bé qualsevol. És una substància amb capacitat curativa i d'alt impacte...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
La llei catalana podria tancar la polèmica oberta sobre l'acreditació de la millor eficiència i...
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
la futura LCPC hauria de resoldre algunes incidències amb la planificació dels contractes d'obres...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
Exposició de motius de la LCSP: “En aquest procediment s’habilita, a més, una tramitació...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Es necessari la formación i professionalització dels tècnics encarregats de l’elaboració dels...