" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02/09/2022 - 30/09/2022
Fases del procés

36 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris
Recull de les aportacions de l'Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE) a...
Actualitzar l'àmbit competencial dels òrgans de contractació dels Consells Comarcals (articles 13...
S'hauria de preveure i regular les eines d'administració digital per a la redacció de les...
Estendre la gestió cívica de l'article 34 de la Carta Municipal de Barcelona a la resta d'ens...
La contractació pública pot generar desigualtats al territori de Catalunya. Més de la meitat dels...
Seria millor disposar d’un únic text, en canvi de dues normes (la futura LCPC i l'actual LCSP)....
Quan es produeixi subrogació del personal, els passius laborals del contractista surtint no...
 • Creat el
  29/07/2022
 • 1
 • Número de comentaris: 0
L'objectiu principal de qualsevol licitació ha de ser que la ciutadania rebi un servei de màxima...
Cal adaptar el marc normatiu bàsic a les especificats de les AAPP catalanes. La regulació ha de...
La LCSP preveu tres figures: Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte,...
Blindar l'ús del català en tot el procés de contractació pública, així cal protegir als ens del...
Aportacions de l'Associació Catalana d'Empreses de Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya (ASCEN)
Recull de les aportacions d'ASCEN (Associació Catalana d'Empreses de Neteja) a l'avantprojecte de...
 • Creat el
  31/08/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L’article 288.a) de la LCSP garanteix aquest principi de continuïtat per a les concessions de...
La lotització dels concursos públics, la proporcionalitat de la solvència amb l’objecte de...
S'adjunten a continuació les aportacions i consideracions de Plataforma per la Llengua...
 • Creat el
  20/07/2022
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Desde la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) nos ponemos en contacto...
Les aportacions que realitzo son basades en l'experiència com a treballadora d'una entitat que...