" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Avantprojecte de llei de contractació pública de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 02-09-2022 - 30-09-2022
Veure les fases

Canvis a "Planificació de les obres i redacció i aprovació de projectes"

Versions

Versió 1

Avatar: Jofre Clofent Jofre Clofent
01/08/2022 11:57
Versions 1 Torna a la proposta