" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06/08/2019 - 30/09/2019
Fases del procés

Canvis a "Propuestas Anteproyecto de Ley de prevención y gestión de residuos y del uso eficiente de los recursos de Cataluña"

Versions

Versió 1

Avatar: JOSE ROMAN JOSE ROMAN
31/07/2019 12:23
Versions 1 Torna a la proposta