" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06/08/2019 - 30/09/2019
Fases del procés

Canvis a "Fangs de depuradora"

Versions

Versió 1

Avatar: Agència Catalana de l'Aigua Agència Catalana de l'Aigua
01/08/2019 12:59
Versions 1 Torna a la proposta