" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

Fase 2 de 2
Fase de retorn 06-08-2019 - 30-09-2019
Veure les fases

Canvis a "Propuestas de ANARPLA_Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya"

Versions

Versió 1

Avatar: Óscar Hernández Basanta Óscar Hernández Basanta
02/08/2019 10:15
Versions 1 Torna a la proposta