" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Fase 1 de 2
Participació 01/10/2019 - 02/12/2019
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Amb la proposta de Llei de protecció de l’ambient atmosfèric es vol derogar la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric i aprovar una nova norma en aquest àmbit, que superi el desfàs normatiu que la llei catalana arrossega respecte les noves exigències en matèria de qualitat de l’aire i soroll, fixades per la normativa europea i estatal que s’ha anat aprovant durant els últims 30 anys.

Objectiu de la consulta

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme l’actualització de la normativa sectorial catalana en matèria de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica d’acord amb les exigències actuals en matèria de qualitat de l’aire i soroll segons les directives europees i la normativa bàsica.

Els objectius principals de la consulta són els següents:

 • Recollir propostes d’actuació en relació amb les noves exigències en matèria de qualitat de l’aire i de soroll.
 • Recollir propostes en relació amb la regulació de les zones de baixes emissions o d’altres mesures de regulació del trànsit que s’estan adoptant a les àrees metropolitanes europees
 • Conèixer la incidència de la planificació de la mobilitat i l’urbanisme en la contaminació atmosfèrica.
 • Recollir propostes sobre l’ordenació dels aspectes de la contaminació odorífera com a nova font de contaminació atmosfèrica.


Grups als quals s’adreça la consulta

 • Administracions locals i les seves associacions.
 • Associació Catalana contra la Contaminació Acústica.
 • Associació Catalana de Ciències Ambientals.
 • Observatori de la Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Entitats inscrites al Registre dels focus emissors i torxes previst en el Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.
 • Associacions empresarials, professionals i col·legials representatives dels àmbits implicats.
 • Entitats col·laboradores de medi ambient.
 • Gestors de ports i aeroports.
 • Entitats privades sense finalitat de lucre que desenvolupin activitats en l’àmbit de la sostenibilitat ambiental i, en general, en relació amb la protecció i la millora del medi ambient.


Mecanisme de participació: Debat obert

 1. Considera que s’ha descrit adequadament el problema?
 2. Quins objectius creu que s’haurien de preveure diferents als proposats?
 3. Quins tipus d’actuacions serien les més efectives per reduir les emissions del transport terrestre.
 4. Sobre quines fonts d’emissió de contaminants a l’aire considera que s’hauria d’incidir?
 5. Quines mesures relacionades amb la mobilitat caldria implementar?

 

Propostes Veure tots (6)

Us deixo un enllaç que penso que pot ser interessant sobre medi ambient, cultura i empresa fet a...
L'enfocament hauria de ser més intens en el transport que en les indústries, ja que aquestes...
Debido a que en Barcelona ciudad la movilidad en transporte público está garantizada y funciona,...
Trobo que amb el gran desplegament que es preveu del vehicle electric a les capitals i area...
Veure tots (6)
Disposa de retorn No
Data d'inici 01 de Octubre de 2019
Data de finalització 31 de Gener de 2020
Referència: II-PART-2019-10-279

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-proteccio-ambient-atmosferic/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llei-proteccio-ambient-atmosferic/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

193

Seguidores

6

Propostes

1

Adhesions