" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés

Canvis a "Dotació de competències pròpies dels Consells Comarcals en matèria de patrimoni cultural"

Versions

Versió 1

Avatar: Bernat Calvo Català Bernat Calvo Català
22/01/2024 01:12
Versions 1 Torna a la proposta