" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de Llei del patrimoni cultural català

#lleipatrimonicultural Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei del patrimoni cultural català

Fase 2 de 2
Retorn 23/01/2024 - 23/03/2024
Fases del procés

Canvis a "Article nou: Principi Rector de la Preservació del Patrimoni Cultural"

Versions

Versió 1

Avatar: Bernat Calvo Català Bernat Calvo Català
22/01/2024 01:15
Versions 1 Torna a la proposta