" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia

#lleitransicioenergetica L'objectiu de la consulta és disposar de les propostes i aportacions de la ciutadania respecte a la definició d'estratègies que facin possible desenvolupar un nou model energètic basat cent per cent en energies renovables en l'horitzó 2050.

Fase 1 de 1
Propostes consulta prèvia 16/12/2019 - 31/01/2020
Fases del procés

Democratització de l'energia, primer pas

24/01/2020 12:03  
Rebutjada
Creació d'ens públic per gestionar instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic , ajuts públics, interconnexions de xarxa elèctrica i supervisió de la gestió d'intercanvi d'energia entre prosumidors de la xarxa circular d'energia. S'ha de potenciar una xarxa d'interconnexió fotovoltaica urbana amb intercanvi d'electricitat sabent l'origen i el destí (blockchain), amb beneficis fiscals (grans productors=m2 aprofitats) i beneficis socials (gratuïtat d'energia per famílies amb pobresa energètica).

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Actualment ja existeixen ens públics que tenen, entre les seves funcions, el registre i el control de les instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic (Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera). Els ajuts per a promocionar instal·lacions d'aquest tipus es gestionen actualment per l'Institut Català d'Energia i en el futur per l'Agència d'Energia de Catalunya. Pel que fa al desenvolupament de comunitats locals d'energia, la llei incorporarà en el seu articulat la promoció de les mateixes com un element clau de la transició energètica i de la implicació del territori. L'administració energètica catalana, en el marc de les seves competències, vetllarà pel dret d'aquestes comunitats a accedir als mercats organitzats.

Pel que fa a la gestió d'intercanvi d'energia entre "prosumidors" de la xarxa circular d'energia, s'entén que això és responsabilitat de la nova figura de l'agregador, i encara està per definir a partir de la normativa europea el que aquesta nova figura, junt amb el concepte de comunitat local d'energia, significa i implica. Es considera que no és la finalitat d'aquesta llei establir que la figura de l'agregador esdevingui un ens públic, encara que existeixi la possibilitat.

2 Suports
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2020-01-78101
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/f/2762/proposals/78101/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleitransicioenergetica/f/2762/proposals/78101/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...