" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés

Establiments NO reglats publicats en booking.com i d'altres OTAs

12/11/2021 20:55  
Existeix un gran nombre d'establiments NO REGLATS (pisos on lloguen habitacions sense autorització admin), o pisos turístics HUTs on en lloc de llogar una sola unitat ho fan per habitacions. Es podria aprovar una llei en que les OTAs, Online Travel Agencies, que publicitin establiments online, al territori, restin obligades a tenir per cada establiment copia de l'autorització administrativa verificada i cas contrari establir sancions administratives la GENCAT per evitar mala praxis com passa ara

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2021-11-82928
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiturisme/f/3323/proposals/82928/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/lleiturisme/f/3323/proposals/82928/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb JordiBCN

Amplio la descripció de la proposta.

La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat una normativa per llogar habitacions en pisos particulars. A Barcelona ciutat han implementat una moratoria fins que es revisi el PEUAT en la qual es prohibeix ara aquesta práctica.

La problemática real de la ciutat es que dins el mercat inmobiliari apareixen molts extrangers, de diferentes nacionalitats, que lloguen pisos i els subarrenden com habitacions en pisos privats i de vegades com si fossin establiments tipus hostal/pensió.

No he aprofundit en la normativa vers el lloguer d'habitacions en pisos particulars pero la Generalitat podria modificar la norma actual, incloent que cada PROPIETARI obtingués la pertinent autorització amb una identificació com en el RTC per poder llogar habitacions en el seu habitatge. En aquest cas, fora bó que presentés escriptura del pis i el empadronament amb un minim de 2 anys com vivenda habitual. I que també la OTA restés obligada a verificar-ho.

Dos anys d'antiguitat i presentar l'escriptura de propietat no resol els problemes que ocasionen els mals actors I perjudicaria el ciutadà que es veu en la necessitat d'haver de llogar una habitació. La Generalitat i les Administracions tenen la informació suficient per saber de qui és la propietat i les persones empadronades a l'habitatge. L'habilitació de la llar compartida ha de ser un senzill tràmit com una declaració responsable i que serveixi per crear un cens per les administracions puguin així fer part de la seva tasca d'inspecció.

En aquest aspecte, hauríem de ser curosos en no ampliar les exigències pròpies de la Generalitat a les Llars Compartides que no estiguin incloses al Decret 75/2020, ni al Codi Civil (Art.1542 i ss.) ni a la LAU (Art. 3.2 i 21).
En "normalitat", els mals actors haurien de poder ser sancionats mitjançant els procediments i requisits actuals i emparats per la legislació vigent; cédula d'habitabilitat on rau l'ocupació, full d'empadronament on consti que el titular resideix permanentment a la llar, registre a l'administració competent (Generalitat o administracions autoritzades) i, pot ser sí que en aquesta nova condició podríem estar d'acord malgrat encara no estar regulada: facilitar les inspeccions per evitar els abusos i els mals actors, potser no com a condicionant "sinequanon", però sí com a facilitador del cens real.
Encara que per aquesta última suggerència encara no tenim un marc jurídic.

El mes senzill de tot plegat es que les plataformes digitals que publicitin unitats d'allotjament de forma online verifiquin la "legalitat" del que publiquen, ja que els que si estan dins de la normativa es veuen perjudicats pels "mals actors", pero es que també afecta molt directement al usuari final del servei.

Dins d'aixó ens hauriem de referir a la LSSI 34/2002 que es una trasposició de la directiva europea 2000/31/CE.

Una cosa es el "lliure" comerç i un altre molt diferent es la publicació de productes carents d'autorització administrativa quan realment pots evitar-ho de forma molt senzilla.

Cal assenyalar que les plataformes online de reserves, a efectes de la LSSI, acaben sent únicament servidors d'allotjament d'informació i per tant traslladen la responsabilitat dels continguts a qui els publica. Aixó pot perjudicar al usuari final si la unitat d'allotjament publicitada no compleix els mínims exigibles per normativa local al no existir el control de la OTA al fer l'alta.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...