" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Veure les fases

80 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Els Ajuntaments han de ser responsables de la instal·lació i manteniment de la senyalització...
Objectiu clau la seguretat jurídica
Per a la recuperació del sector també és clau la seguretat jurídica. Val a dir que, en el cas...
Reestructuración de los estudios de turismo, que se revisen temarios y sean más prácticos y...
Simplificació i reducció de les càrregues administratives.
La nova Llei de Turisme hauria d’aprofundir en la simplificació i reducció de les càrregues...
Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja...
Des dels cellers i diverses entitats, entre elles l'Associació Vinícola Catalana, s’estan...
  • Creat el
    01/12/2021
  • 0
  • Número de comentaris: 1
• És clau la seguretat jurídica. En el cas dels habitatges d’ús turístic la seguretat jurídica...
Caldria implementar una xarxa de transport públic més amplia que connectés de forma intercomarcal...
En relació al primer esborrany de Preàmbul de la nova Llei de Turisme de Catalunya on...
És molt important definir en què es destinen els recursos obtinguts a través de l'Impost de les...
Els requisits per comercialitzar i organitzar viatges combinats s’han de regular a la Llei de...
Visites turístiques en OTA's
Tal com passa amb els pisos, hi ha persones que publiciten visites guiades com a activitat...
Se debe poder integrar el concepto de sostenibilidad en la planificación turística. Debe...
La nova Llei de Turisme hauria de garantir el desplegament reglamentari del Decret 75/2020, on es...
- la pandèmia Covid ha posat de manifest la necessitat d'introduir aspectes relacionats amb...
• Reducció de les càrregues administratives.
• Simplificació de la regulació normativa.
•...
Queremos proponer como estudiantes del Grado de Turismo la implantación de amenities sostenibles...
L'IEET es reparteix entre els ens locals i la Generalitat per tal que es destinin a actuacions...
La futura Llei ha de garantir que tot habitant de Catalunya pugui compartir la seva llar, tal com...
• És essencial que es garanteixi la participació dels agents del sector durant tot el procés...