" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Fase 3 de 3
Retorn 03/12/2021 - 04/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Regulació de les condicions laborals dels treballadors segons el nivell d'estudis"

Mode de vista de comparació:

Títol

  • +{"ca"=>"Regulació de les condicions laborals dels treballadors segons el nivell d'estudis"}
  • +{"ca"=>"Regulació de les condicions laborals dels treballadors segons el nivell d'estudis"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Regulació de les condicions laborals dels treballadors segons el nivell d'estudis"}
Esborrats
Addicions
  • +{"ca"=>"Regulació de les condicions laborals dels treballadors segons el nivell d'estudis"}

Cos

  • +["Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja dels establiments (normalment amb uns estudis bàsics), ens sorpèn que actualment el conveni marqui unes condicions laborals poc superiors per altres càrrecs (amb estudis universitaris de 4 anys -de vegades màsters- i com a mínim 2 idiomes).\nAltres països valoren els estudis universitaris, postgraus i màsters en la definició de sous i salaris, així com el nivell d'idiomes. Cal revisar-ho aquí!"]
  • +["Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja dels establiments (normalment amb uns estudis bàsics), ens sorpèn que actualment el conveni marqui unes condicions laborals poc superiors per altres càrrecs (amb estudis universitaris de 4 anys -de vegades màsters- i com a mínim 2 idiomes).\nAltres països valoren els estudis universitaris, postgraus i màsters en la definició de sous i salaris, així com el nivell d'idiomes. Cal revisar-ho aquí!"]
Esborrats
Addicions
  • +["Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja dels establiments (normalment amb uns estudis bàsics), ens sorpèn que actualment el conveni marqui unes condicions laborals poc superiors per altres càrrecs (amb estudis universitaris de 4 anys -de vegades màsters- i com a mínim 2 idiomes).\nAltres països valoren els estudis universitaris, postgraus i màsters en la definició de sous i salaris, així com el nivell d'idiomes. Cal revisar-ho aquí!"]
Esborrats
Addicions
  • +["Si bé entenem que s'ha avançat molt en les condicions de les persones que treballen en la neteja dels establiments (normalment amb uns estudis bàsics), ens sorpèn que actualment el conveni marqui unes condicions laborals poc superiors per altres càrrecs (amb estudis universitaris de 4 anys -de vegades màsters- i com a mínim 2 idiomes).\nAltres països valoren els estudis universitaris, postgraus i màsters en la definició de sous i salaris, així com el nivell d'idiomes. Cal revisar-ho aquí!"]
Autoria de la versió
Avatar: gemma gemma
Versió creada el 02/12/2021 17:19