" class="part-icon-bars">

Modificació del Pla Director Urbanístic de l'activitat minera al Bages

Modificació puntual del PDU de l’activitat minera al Bages

Fase 3 de 3
Fase d'elaboració d'un informe-resum d'aportacions 13/07/2021 - 30/09/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Document de resultats de la participació ciutadana.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

Els treballs de redacció del PDU de l’activitat minera al Bages s’iniciaren el 16 de juliol de 2015 amb l’objecte de crear el marc urbanístic adequat per a ordenar els espais vinculats al desenvolupament de l'activitat minera de producció de potassa situada als municipis de Súria, Sallent i Balsareny, tot garantint que l’explotació sigui viable econòmicament, socialment i mediambientalment. Posteriorment s’amplia l’àmbit a Cardona i a altres municipis -Callús, Manresa, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós del Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor i Talamanca- si bé afectats només per actuacions ambientals i per les reserves de pas de les infraestructures d'abastament d'aigua.

Aquest objectiu-marc es concreta en els quatre objectius específics següents:

  1. Garantir un encaix urbanístic, ambiental i infraestructural adequat per a la concentració de l’activitat a Súria i a la Conca del Cardener.
  2. Establir les cauteles necessàries a Sallent i a la Conca del Llobregat per una retirada ordenada de l’activitat minera actual i la creació de nous espais d’oportunitat econòmica.
  3. Possibilitar i establir els mitjans per a l’assoliment dels objectius ambientals i, en especial, la progressiva eliminació dels dipòsits salins i la restauració dels espais que ocupen.
  4. Establir les determinacions i previsions necessàries per garantir el desenvolupament sostenible de l’activitat minera i la indústria associada en el futur.

El PDU va ser formulat per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i l’Institut Català del Sòl, amb la participació dels ajuntaments afectats.

Atesa la sensibilitat que per diferents motius suscita l’activitat minera al Bages, per tal de facilitar una comunicació adequada i una correcta difusió del Document d’objectius i propòsits generals i Avanç del Pla, prèviament a l’inici dels tràmits previstos per la legislació, s’organitzen diverses sessions per tal de donar a conèixer el document. Així es convoquen als principals mitjans de comunicació, seguidament es fa una presentació al Parlament davant dels diferents grups parlamentaris i finalment es presenta el document al territori: als alcaldes dels municipis inclosos dins l’àmbit del Pla i posteriorment es convoquen als principals agents socials implicats, reunint representants dels sindicats, patronals, associacions, Cambres i Universitat Politècnica de Catalunya

En el procés de redacció, es seguiren els tràmits d’informació pública i participació regulats en la normativa urbanística. Fruit dels canvis substancials introduïts en el document aprovat inicialment i recollits en aquests processos, el PDU es va sotmetre a una 2a aprovació inicial seguida d'un nou període d'informació i participació. El 19 de setembre de 2018 el Conseller de Territori i Sostenibilitat l’aprova definitivament (DOGC. núm 7714 de 27.09.2018).

Consulta el contingut dels documents que el conformen al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya .

Finalitat del procés participatiu

Recollir les propostes de la població i dels actors implicats en relació a la implantació d’un nou espai per dipositar temporalment la sal de procés derivada de la producció de potassa, amb consens i legitimitat sobre l’actuació i generar un major vincle i comunitat envers el nou paisatge.

Objectius del procés participatiu

  1. Identificar possibles alternatives viables a la implantació d'un nou dipòsit per l'acopi temporal de sal
  2. Valorar els possibles emplaçaments per al nou dipòsit
  3. Detectar i corregir els potencials impactes paisatgístics
  4. Facilitar la divulgació dels continguts del document d'Avanç de les propostes
  5. Fomentar la participació ciutadana en la pressa de decisions

Documents relacionats

Presentació telemàtica del document d'Avanç - Trobades anteriors Veure tots (1)

Veure tots (1)
El que es decideix Emplaçament d’un nou dipòsit per l’acopi temporal de sal de procés de producció de potassa al centre productor existent a Súria; Mesures d’impacte i integració paisatgística; Valoració i estudi de viabilitat ambiental, social i econòmica d’altres alternatives proposades, eventualment
Qui hi participa Totes les persones i entitats vinculades al territori i a l’activitat minera al Bages
Com es decideix Criteris de sostenibilitat ambiental i socioeconòmica, conjuntament amb criteris tècnics i funcionals
Departament Departament de Territori
Àrea d'organització Secretaria d’Agenda urbana i Territori
Grup promotor Representants de la Generalitat de Catalunya: Secretaria d’Agenda urbana i Territori i Direcció general de Participació Ciutadana
Unitat promotora Secretaria d’Agenda urbana i Territori
Disposa de retorn
Data d'inici 23 de Desembre de 2020
Data de finalització 31 de Juliol de 2021
Referència: II-PART-2020-12-372

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/modificacio-pdu-activitat-minera-bages/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/modificacio-pdu-activitat-minera-bages/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

53

Participants

47

Seguidores

1

Trobades

40

Respostes