" class="part-icon-bars">

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

Llocs d’importància comunitària (LIC), en espais fluvials en l’àmbit de distribució de les vernedes (i altres boscos de ribera)

Fase 3 de 3
Fase de retorn 31-07-2022 - 31-10-2022
Veure les fases

Canvis a "Obres de restauracio en Habitats Piscicoles "

Versions

Versió 1

Avatar: Associació Catalana de Guies de Pesca Associació Catalana de Guies de Pesca
10/07/2022 22:26
Versions 1 Torna a la proposta