" class="part-icon-bars">

Regulació ensenyaments no reglats de música i dansa

Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

Fase 2 de 2
Retorn 07/12/2018 - 07/02/2019
Fases del procés
Torna a la pàgina de procés

Fases del procés

 1. 1
  08/11/2018 - 07/12/2018

  Participació

  En aquesta fase la ciutadania i els grups específics als quals s'adreça la consulta poden fer els seves aportacions.

 2. 2
  07/12/2018 - 07/02/2019

  Retorn

  En aquesta fase l'òrgan promotor de la consulta pública fa un anàlisi conjunta de les aportacions rebudes i en valora la seva incorporació en el contingut de la norma a desenvolupar.