" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registral

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registral

Fase 2 de 2
Retorn 28-11-2017 - 29-11-2017
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés pertany a Normativa

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registral

El Reial decret 195/2017, de 3 de març, aprovat per l'Estat i publicat al BOE el 4 de març de 2017, ha modificat la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles d'acord amb els criteris de demarcació aprovats per la mateixa norma.

Aquests criteris són les bases per tal que Catalunya fixi la demarcació registral, mitjançant la determinació del nombre, la forma, la localització i la distribució dels registres en el seu àmbit territorial atenent les necessitats del servei públic.

L'objectiu de la consulta es posar en coneixement dels operadors jurídics, corporacions de dret públic i de la ciutadania en general de l'inici de l'elaboració de la norma per la qual es modificarà l'actual demarcació registral d'acord amb els criteris establerts en el Reial decret 195/2017, de 3 de març, pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles a la resta de l'Estat.

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; dgdret.justicia@gencat.cat

Disposa de retorn No
Data de finalització 11 de Maig de 2017
Referència: II-PART-2017-04-81

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/norma-demacracio-registral/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/norma-demacracio-registral/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

Encara no hi ha estadístiques.