" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Canvis a "Participació al món local. Sessió presencial a Tarragona"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona? 

  Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

  Eix 1: compromís institucional

  Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

  Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

  Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.
  • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
  • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

  Eix 2: les regles del joc

  Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

  Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


  Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

  Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

  Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


  La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

 • +

  Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona? 

  Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

  Eix 1: compromís institucional

  Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

  Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

  Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.
  • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
  • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

  Eix 2: les regles del joc

  Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

  Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


  Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

  Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

  Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


  La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

 • -<p>Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona?&nbsp;</p><p>Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:</p><p><strong>Eix 1: compromís institucional </strong></p><p>Per una <strong>participació ciutadana de qualitat</strong> és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats <strong>valors o actituds: </strong>empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: <strong>temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures</strong>.</p><p>Hi ha reptes clarament identificats en relació amb<strong> l’actitud</strong> (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els <strong>recursos </strong>(com informació, humans, econòmics...).</p><p><strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.</li></ul><p><strong>Eix 2: les regles del joc</strong></p><p>Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els <strong>objectius del debat</strong>, la <strong>política pública</strong>, la <strong>capacitat d’incidir</strong> i els <strong>límits del debat</strong>. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i <strong>òrgans de seguiment</strong> sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.</p><p>Finalment, cal també garantir una correcta <strong>comunicació i avaluació</strong>.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.</li></ul><p><br></p><p><strong>Eix 3: les modalitats participatives i metodologia </strong></p><p>Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).</p><p>Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</li><li>Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?</li></ul><p><br></p><p>La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.</p>
 • +<p>Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona?&nbsp;</p><p>Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:</p><p><strong>Eix 1: compromís institucional </strong></p><p>Per una <strong>participació ciutadana de qualitat</strong> és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats <strong>valors o actituds: </strong>empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: <strong>temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures</strong>.</p><p>Hi ha reptes clarament identificats en relació amb<strong> l’actitud</strong> (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els <strong>recursos </strong>(com informació, humans, econòmics...).</p><p><strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.</li></ul><p><strong>Eix 2: les regles del joc</strong></p><p>Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els <strong>objectius del debat</strong>, la <strong>política pública</strong>, la <strong>capacitat d’incidir</strong> i els <strong>límits del debat</strong>. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i <strong>òrgans de seguiment</strong> sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.</p><p>Finalment, cal també garantir una correcta <strong>comunicació i avaluació</strong>.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.</li></ul><p><br></p><p><strong>Eix 3: les modalitats participatives i metodologia </strong></p><p>Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).</p><p>Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</li><li>Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?</li></ul><p><br></p><p>La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: <a href="https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWt3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12f565950dc0bc1c8acf5202089b87f99df5aed0/Eix%201%20Compro%20Instit%2020221006%20.docx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eix 1</a>, <a href="https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdW93IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0d6c78722a6c0abe1ee6edde9c80d7e74f82fe38/Eix%202%20regles%20joc%2020221006.docx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eix 2</a> i <a href="https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdXN3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7e3d7f1fce7f296b5be9f8d01be4ec90bf3693d3/Eix%203%20%20modalitats%20particip%20metodo%2020221006.docx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eix 3</a>.</p>
Esborrats
 • -

  Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona? 

  Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

  Eix 1: compromís institucional

  Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

  Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

  Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.
  • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
  • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

  Eix 2: les regles del joc

  Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

  Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


  Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

  Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

  Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


  La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

 • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
 • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

Eix 2: les regles del joc

Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

 Sobre que debatrem:

 • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
 • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

 Sobre que debatrem:

 • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
 • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
 • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

Addicions
 • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
 • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

Eix 2: les regles del joc

Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

 Sobre que debatrem:

 • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
 • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

 Sobre que debatrem:

 • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
 • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
 • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

 • +

  Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona? 

  Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:

  Eix 1: compromís institucional

  Per una participació ciutadana de qualitat és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats valors o actituds: empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures.

  Hi ha reptes clarament identificats en relació amb l’actitud (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els recursos (com informació, humans, econòmics...).

  Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.
  • Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.
  • Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.

  Eix 2: les regles del joc

  Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els objectius del debat, la política pública, la capacitat d’incidir i els límits del debat. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i òrgans de seguiment sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.

  Finalment, cal també garantir una correcta comunicació i avaluació.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).
  • Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.


  Eix 3: les modalitats participatives i metodologia

  Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).

  Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.

   Sobre que debatrem:

  • Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.
  • Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.
  • Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?


  La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.

 • Esborrats
  • -<p>Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona?&nbsp;</p><p>Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:</p><p><strong>Eix 1: compromís institucional </strong></p><p>Per una <strong>participació ciutadana de qualitat</strong> és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats <strong>valors o actituds: </strong>empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: <strong>temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures</strong>.</p><p>Hi ha reptes clarament identificats en relació amb<strong> l’actitud</strong> (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els <strong>recursos </strong>(com informació, humans, econòmics...).</p><p><strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.</li></ul><p><strong>Eix 2: les regles del joc</strong></p><p>Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els <strong>objectius del debat</strong>, la <strong>política pública</strong>, la <strong>capacitat d’incidir</strong> i els <strong>límits del debat</strong>. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i <strong>òrgans de seguiment</strong> sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.</p><p>Finalment, cal també garantir una correcta <strong>comunicació i avaluació</strong>.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.</li></ul><p><br></p><p><strong>Eix 3: les modalitats participatives i metodologia </strong></p><p>Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).</p><p>Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</li><li>Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?</li></ul><p><br></p><p>La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: eix 1, eix 2 i eix 3.</p>
  Addicions
  • +<p>Com la llei pot millorar la participació al món local als municipis de la demarcació de Tarragona?&nbsp;</p><p>Els eixos de debat previstos a tractar en la sessions són:</p><p><strong>Eix 1: compromís institucional </strong></p><p>Per una <strong>participació ciutadana de qualitat</strong> és imprescindible que l’organització impulsora tingui integrats determinats <strong>valors o actituds: </strong>empatia, predisposició al canvi, la confiança en les capacitats de la ciutadania així com la consciència dels recursos necessaris: <strong>temps, informació, persones, coneixements, equipaments i infraestructures</strong>.</p><p>Hi ha reptes clarament identificats en relació amb<strong> l’actitud</strong> (ús estètic, poca rellevància temes tractats, poca incidència, manca de retorn) i els <strong>recursos </strong>(com informació, humans, econòmics...).</p><p><strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir mesures per millorar i fer efectiu el compromís institucional amb la participació.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir i garantir els recursos necessaris per a una participació ciutadana de qualitat.</li><li>Sobre com des de la llei es poden definir quan i de quina manera s’hauria d’articular la participació.</li></ul><p><strong>Eix 2: les regles del joc</strong></p><p>Per garantir una participació de qualitat s’han de definir unes regles del joc clares que expliquin els <strong>objectius del debat</strong>, la <strong>política pública</strong>, la <strong>capacitat d’incidir</strong> i els <strong>límits del debat</strong>. També disposar d’un grup motor que vetlli per a que això sigui així durant el procés i <strong>òrgans de seguiment</strong> sobre els resultat incorporats a les polítiques públiques.</p><p>Finalment, cal també garantir una correcta <strong>comunicació i avaluació</strong>.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden establir formes per ajudar a seleccionar i definir aquestes regles del joc (objectius, matèria de la política pública, grau de participació, neutralitat, límits...) en les diferents modalitats de participació (processos participatius, consultes normatives, espais estables...).</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir aspectes com una correcta difusió, seguiment i avaluació del procés i tota la política pública sotmesa a debat ciutadà, adaptant-les a les diferents modalitats de participació existents i/o possibles.</li></ul><p><br></p><p><strong>Eix 3: les modalitats participatives i metodologia </strong></p><p>Hi ha gran diversitat de modalitats de participació ciutadana tant de tipus (processos, consells, consultes normatives,...) com de nombre ( per exemple, a la Generalitat de Catalunya hi ha identificats més de 68 consells de participació, molts d’ells sense cap activitat substantiva).</p><p>Per garantir una participació de qualitat, cal dissenyar aquestes modalitats de diferent manera. Però, alhora, assegurar que totes respecten elements comuns com són les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</p><p>&nbsp;<strong>Sobre que debatrem:</strong></p><ul><li>Sobre com des de la llei es poden definir accions per fer possible la diversitat de mecanismes però alhora evitar la proliferació d’espais participatius que en la pràctica no funcionen o estan buits de contingut.</li><li>Sobre com des de la llei es pot garantir que el disseny i les metodologies participatives respectin element essencials com les fases d’informació, debat, tancament, retorn i seguiment.</li><li>Com fer-ho permeten alhora l’experimentació i la innovació?</li></ul><p><br></p><p>La descripció concreta dels eixos de debat el podeu trobar a: <a href="https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWt3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12f565950dc0bc1c8acf5202089b87f99df5aed0/Eix%201%20Compro%20Instit%2020221006%20.docx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eix 1</a>, <a href="https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdW93IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0d6c78722a6c0abe1ee6edde9c80d7e74f82fe38/Eix%202%20regles%20joc%2020221006.docx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eix 2</a> i <a href="https://participa.gencat.cat/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdXN3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7e3d7f1fce7f296b5be9f8d01be4ec90bf3693d3/Eix%203%20%20modalitats%20particip%20metodo%2020221006.docx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">eix 3</a>.</p>
  Número de versió 24 de 27 Mostra totes les versions Tornar a la trobada
  Autoria de la versió
  Avatar: Natalia Martín Natalia Martín
  Versió creada el 10/10/2022 09:47