" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S1.4 Definir i recomanar uns mínims per als mecanismes participatius

28/10/2022 10:47  
En avaluació

La llei hauria d’establir uns mínims en alguns aspectes que condicionen la qualitat dels processos com ara la voluntat, els objectius, les regles del joc, el calendari, etc. Ara bé, aquestes pautes haurien de ser recomanacions i no pas una regulació estricta que podria ser contraproduent. En el cas dels municipis petits seria convenient que poguessin comptar amb algun tipus d’assessorament per part de les entitats supramunicipals de manera que, sense necessitat potser de ser un òrgan tan formal com una comissió de garanties, es disposés d’un espai de referència on poder contrastar i revisar la proposta de procés que es vol impulsar. Per exemple, aquest espai de referència podria ajudar a definir bé els límits temporals dels processos des d’una visió lògica i evitar que es facin, per exemple, dos o tres processos de pressupostos participatius vinculats a una mateix mandat, quan encara no s’han executat els resultats dels anteriors.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La llei establirà uns mínims de qualitat dels mecanismes de participació de manera àmplia, per tal de no restringir les diferents possibilitats en la seva aplicació, que quedaran a mercè dels òrgans impulsors. Pel que fa a l'assessorament d'entitats supramunicipals, cal tenir aquest diàleg amb elles per veure fins a on es poden comprometre legalment.

Trobades relacionades:

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.   Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total.  Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen.  Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis.  Sobre que debatrem: Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com:  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans. • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits. • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana. • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits. La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-10-85824
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85824/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85824/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...