" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
02/08/2022 12:34   0 comentaris
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Nombre d'aportacions 18
Nombre d'assistents 9
Organitzacions assistents

▪ Ajuntament de Mieres
▪ Ajuntament de Valls
▪ Associació catalana de municipis
▪ Diputació de Girona
▪ Institut d’estudis regionals i metropolitans de Barcelona
▪ Fundació Pi i Sunyer
▪ Raons públiques
▪ Col·legi oficial de Sociòlegs i politòlegs de Catalunya

Referència: II-MEET-2022-08-744
Versió 28 (de 28) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/744/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3547/meetings/744/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? 


L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.  

Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total. 

Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen. 

Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis. 

Sobre que debatrem:

Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com: 

  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans.
  • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits.
  • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana.
  • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits.


La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.

Participants assistents

Acta de la trobada

Podeu consultar l'informe en el següent enllaç.

Propostes relacionades:

S1.16 Importància de garantir el retorn
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.14 Tenir present la diferència entre Barcelona i la resta de demarcacions
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.13 Atendre l’especificitat dels municipis petits
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.12 Promoure mecanismes més enllà del padró municipal
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.9 Tenir en compte la bretxa digital
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.8 Facilitar eines digitals de codi obert i potenciar el Decidim com a infraestructura digital
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.7 Avançar cap a un model de recursos d'acompanyament/suport a nivell supramunicipal
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.6 Més perfils tècnics especialitzats a tots els nivells administratius
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.5 Acompanyar la regulació amb recursos humans qualificats
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.4 Definir i recomanar uns mínims per als mecanismes participatius
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.2 Fer participació des de la voluntat, no pas des de l’obligació normativa
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.18 Regular la millora de les eines d'informació per arribar a tothom i facilitar la participació
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.17 Preveure mecanismes d’avaluació amb la ciutadania
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.11 Millorar la connectivitat dels municipis petits
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.10 Regulació només de base per a la participació digital
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.3 Facilitar un canvi cultural cap a la democràcia participativa i la innovació
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
S1.1 Regular preservant l'autonomia municipal
Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...