" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S1.5 Acompanyar la regulació amb recursos humans qualificats

28/10/2022 10:51  
En avaluació

El compromís institucional i el suport en forma de recursos per part de les administracions supramunicipals estan estretament vinculats. Les institucions supramunicipals intenten ajudar els municipis petits, però no ho fan prou. Més enllà de la regulació cal dotar de recursos, sobre tot de caràcter tècnic amb personal qualificat per poder fer participació de qualitat. Els municipis petits moltes vegades no tenen perfils tècnics i necessiten professionals experts en participació que els orientin i acompanyin en els processos que volen impulsar i això s’ha de fer des dels Consells Comarcals i les Diputacions. Aquesta manca de perfils tècnics provoca, a més a més, que sovint els rols polític i tècnic es desdibuixin ja que el mateix alcalde o regidor assumeix responsabilitats tècniques i això no contribueix a un procés ordenat i de qualitat.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Cal tenir aquest diàleg amb les administracions corresponents per veure fins a on es poden comprometre legalment.

Trobades relacionades:

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.   Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total.  Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen.  Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis.  Sobre que debatrem: Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com:  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans. • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits. • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana. • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits. La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.
Referència: II-PROP-2022-10-85825
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85825/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85825/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...