" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S1.8 Facilitar eines digitals de codi obert i potenciar el Decidim com a infraestructura digital

28/10/2022 10:57  
En avaluació

La plataforma Decidim és una infraestructura digital que funciona prou bé, però calen recursos per fer-la funcionar. No es tracta només de tenir la eina, sinó que cal acompanyar i tenir recursos tècnics per generar continguts i utilitzar-la. L'existència o no de un perfil de tècnic de participació en un municipi és un factor clau que condiciona el seu grau d’utilització. A més, cal tenir present que actualment no s’està aprofitant tot el potencial que té l’eina, ja que hi ha components de la plataforma que són molt poc utilitzats. Habitualment es permeten comentaris, trobades, però altres funcionalitats com enquestes, o sistemes de priorització no s'acaben d’aprofitar. L’explotació d’aquestes eines permetria incorporar noves eines per enriquir la participació digital.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Es comparteix l'objectiu de facilitar eines de codi obert i que el text articulat en pugui contemplar el seu ús com a canal de participació. Tot i que es comparteix que la plataforma Decidim podria ser utilitzada més i millor, explotant-ne totes per utilitats, una norma amb rang de llei no és l'instrument per aprodunfir en el potencial del Decidim ni d'altres eines d'infraestructura digital. [Resposta parcialment acceptada]

Trobades relacionades:

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.   Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total.  Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen.  Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis.  Sobre que debatrem: Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com:  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans. • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits. • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana. • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits. La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.
Referència: II-PROP-2022-10-85828
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85828/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85828/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...