" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S1.12 Promoure mecanismes més enllà del padró municipal

28/10/2022 11:01  
Acceptades

La realitat dels municipis petits és que hi ha molta gent que té segones residències i que estan vinculades al territori però que no estan empadronades. Per aquest motiu, cal pensar modalitats participatives que vagin més enllà del padró, per tal d’incorporar la diversitat de perfils del municipi. A l’hora de fer el mapa d'actors cal incorporar, per exemple, persones no empadronades, gent que hi treballa etc.. de manera que puguin participar en els processos sempre i quan es pugui acreditar algun tipus de vincle o arrelament al municipi. 

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

ELlmodel de participació deliberativa de la Generalitat està obert a tota la ciutadania que resideix i/o treballa a Catalunya, al marge de qüestions com situacions administratives i/o de nacionalitat. La voluntat de la llei és fomentar la participació de tota la ciutadania, amb independència de la seva situació administrativa. Els registres són una eina per tal de facilitar la participació, però no poden operar com un mecanisme d'exclusió de la participació.

Trobades relacionades:

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.   Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total.  Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen.  Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis.  Sobre que debatrem: Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com:  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans. • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits. • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana. • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits. La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.
Referència: II-PROP-2022-10-85832
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85832/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85832/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...