" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

S1.14 Tenir present la diferència entre Barcelona i la resta de demarcacions

28/10/2022 11:02  
Acceptades

A l’hora de regular qualsevol aspecte a nivell de país cal tenir molt present que la realitat de la província de Barcelona en l’àmbit de la participació és molt diferent a la de la resta de províncies. La Diputació de Barcelona té un llarg bagatge en promoure la participació i les dades així ho corroboren. La Diputació de Girona va per darrera, i les de Tarragona i Lleida encara més. La Llei hauria de tenir en compte aquestes realitats molt diferents per demarcacions, tant a nivell de recursos, com de mecanismes, o de cultura participativa. Si la llei vol promoure la igualtat d’oportunitats per a la participació cal tenir en compte que les condicions de partida són desiguals. Cal tenir en compte el punt de partida dels diversos municipis i realitats i tenir-ho en compte. Si es parteix de la premissa que tots estem iguals, la desigualtat de partida serà discriminatòria i no permetrà avançar en la participació de qualitat. Caldrà dotar recursos als que menys en tenen.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es tidran en compte les diferències de població i per tant, de recursos, dels municipis a l'hora de configurar les obligacions en matèria de participació que prevegui la llei, sempre garanint el principi d'igualtat de drets a la ciutadania.

Trobades relacionades:

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.   Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total.  Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen.  Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis.  Sobre que debatrem: Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com:  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans. • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits. • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana. • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits. La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-10-85834
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85834/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85834/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

la nostra experiència en debats i processos participatius ens mostra que el taranna, les formes de debats i la desafectació amb l'Administració poden variar notablement segons no només la mida del municipi i el seu aïllament sinó també per perfil de província i per tant les estratègies d'aproximació i confiança han de ser estudiades de forma diferents prèviament

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...