" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés
En avaluació

Garantir el retorn dels resultats dels processos de participació és un tema cabdal ja que si no es fa es deslegitimen els processos i es genera frustració. Ara bé, els processos de retorn són complexes. És important per a la qualitat del procés però a l’hora és un punt vulnerable. Cal reflexionar bé sobre com fer els retorns i els avantatges i inconvenients de regular-los per llei. Si es fa que sigui obligatori, cal que hi hagi sancions, i si aquestes no són efectives, s'acaba desvaloritzant la pròpia llei.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La nova llei contemplarà la importància de fer un retorn amb uns criteris mínims de qualitat i que aquest sigui públic i accessible a tota la població. També, que el retorn ha d'anar acompanyat d'un procés d'avaluació per millorar la qualitat de la participació. Tal com es demana, s'estudiarà si els mecanismes concrets per fer el retorn i les conseqüències jurídiques de no fer-los han de veure's reflectits al text normatiu o han d'estar a disposició de l'administració que impulsa la política pública, en funció de cada cas concret. Pel que fa als mecanismes de seguiment, s'estudiarà la intensitat de la regulació. [Resposta parcialment acceptada]

Trobades relacionades:

Les necessitats dels municipis petits per impulsar la participació (sessió virtual)
11 Octubre 2022
10:00 - 12:30
Com la llei pot facilitar la participació als municipis petits? L’administració local és pionera en l’impuls de polítiques de participació ciutadana.   Els municipis petits (de menys de 5.000 habitants) són els grup de municipis més nombrosos de Catalunya amb 735 en total.  Alguns dels reptes de les administracions municipals en matèria de participació són similars als que tenen altres, com per exemple, la participació de col·lectius que habitualment no participen.  Però altres són específics i tenen a veure amb la realitat territorial que sovint es caracteritza per la dispersió dels nuclis urbans i la baixa densitat de població, l’estructura demogràfica i la dificultat d’accés a determinats serveis.  Sobre que debatrem: Quines respostes que es poden donar des de la llei als reptes en participació ciutadana? Reptes com:  • La participació en línia als municipis petits: infraestructures i mitjans. • La participació davant la realitat demogràfica i urbanística dels municipis petits. • Les necessitats i els recursos per fer possible la participació ciutadana. • El paper i compromís institucional de les administracions supramunicipals en el suport de les polítiques de participació als municipis petits. La sessió és una sessió monogràfica entorn a l'eix 5: les necessitats dels municipis petits.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-10-85836
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85836/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/novalleiparticipacio/f/3548/proposals/85836/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

El retorn ha de ser obligatori, no és pot demanar la participació voluntària de la ciutadania i no saber com s'aplica o quin seguiment es fa del que s'ha acordat. He participat en diferents processos com el del Pla d'Alimentació de Catalunya , el Pla d'Acció d'Agricultura Ecològica, Govern Obert OGP definint unes accions i no hem sabut res més de com s'estan duent a terme, una era "Eines i recursos compartit en l'àmbit de la participació" que preveia un model de participació territorial compartit per les administracions públiques per planificació urbanística i territorial, crec que seria una bona eina per mediar en conflictes territorials.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...