" class="part-icon-bars">

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

#LleiParticipa Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

Fase 3 de 3
Retorn 13/03/2023 - 31/03/2023
Fases del procés

Canvis a "S2.15 Incloure la obligatorietat de fer un mapa d'agents, i una memòria d’actuació, com a eines per facilitar la participació de la diversitat de col·"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport a la Dinamització Suport a la Dinamització
31/10/2022 16:45

Versió 2

Avatar: Gerard Campos Gerard Campos
10/11/2023 14:21
Versions 2 Torna a la proposta