" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

Reserva als funcionaris de carrera dels llocs q es proveeixen per concurs específic i per lliure designació

19/01/2022 07:40  

Cessament del personal interí que ocupi llocs de funcionari que d’acord amb la RLT s’han de proveir per lliure designació o per concurs específic, tret circumstàncies excepcionals i urgents previstes a la llei. No s’entén com és de difícil promocionar-se i fer carrera per als funcionaris de carrera i alhora hi ha interins indefinidament en places que es proveeixen per lliure designació i per concurs específic.Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2022-01-83288
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83288/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ocupaciopublica/f/3342/proposals/83288/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (50.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

A favor

Carregant els comentaris ...