" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21-01-2022 - 21-02-2022
Veure les fases

Podeu consultar el document de retorn, on es recullen les propostes que s’han fet i la seva anàlisi.