" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Cal que els serveis de recursos humans siguin més accessibles i transparents a l'hora de...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Respectar igualtat,mèrit i capacitat prioritzant el concurs oposició,amb % equilibrat de fase...
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
No té sentit que dintre d'un grup hi hagi nivells que tinguin la possibilitat de millorar de grau...
Incloure a persones amb DI que ja hagin accedit a la funció pública i equips professionals en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
Impulsar processos d’ocupació pública específics per a persones amb DI, desenvolupar temaris...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arribi a les persones...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Si es vol incentivar l'arribada de més perfils científics i tecnològics potser una mesura és que...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 2
S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...
S'han de crear per tots els cossos (generals i específics) borses d'interins amb requisits...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
L’opció més oportuna és disposar d’un marc normatiu amb rang legal actualitzat que, a la vegada...
Hi ha gent que fa més de 15 anys que està a l'administració com interina i s'ha promocionat, com...
Tot i ser un perfil força nou a l'administració pública, el tècnic en turisme necessita un...