" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21-01-2022 - 21-02-2022
Veure les fases

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Obligatoriedad de convocar concursos generales de cada cuerpo anualmente y resolverlos en el...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Flexibilitzar els requisits per gaudir d'una excedència voluntària per interès particular o...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Que els càrrecs de secretari i administrador de centres públics passin a ser ocupats per Personal...
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Promociones internas solo por concurso o con pruebas no eliminatorias.
Considerar als interins amb més de tres anys a l'Administració de Justícia i que tinguin el títol...
 • Creat el
  19/01/2022
 • Número de comentaris: 1
S'hauria de consolidar el grau des de la primera plaça que ocupes i no des de l'inferior. Si en...
S'ha de desplegar l'Ebep en matèria de promoció funcionarial.
Per a l'accés a l'ocupació pública, l'acreditació de les capacitats dels aspirants en l'entorn...
 • Creat el
  20/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Destinataris: Per cossos d'administració especial A1, A2 que requereixen expertesa, presenten...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Jornada laboral de 35 horas todo el año.
Per elaborar la nova llei serà útil analitzar q han fet altres administracions. Són interessants,...
 • Creat el
  18/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Caldria aclarir les compensacions econòmiques dels funcionaris que assisteixen a tribunals...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2