" class="part-icon-bars">

Consulta sobre la proposta de Decret d'orientació educativa

Participa en la millora del Decret d'orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 14/03/2024 - 14/05/2024
Fases del procés

En cas que facis arribar les teves aportacions en nom d’una entitat, col·lectiu o sector directament vinculat a l’orientació o a l’àmbit educatiu, t'agrairem que així ho indiquis quan facis les teves propostes.

71 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entre etapes i en...
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per l'orientació...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Proposem afegir al final de l'article 6: "Aquest àmbit inclou la comprensió del món laboral, del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
Esmena d'adició: Article 16. L'itinerari de l'alumnat i el seu seguiment. Incloure la referència...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Si s'incorpora la cotutoria com a element de millora de l'orientació educativa, serà necessari...
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
Des de l'ACPO i en el marc de la fase de consulta sobre la proposta de Decret d'orientació...
Afegir un apartat en referència a la intervenció dels EAP en tots els processos d'orientació educativa, especialment amb l'alumnat NEE
 • Creat el
  03/03/2024
 • 7
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Article 3. Àmbit d’aplicació ,Article 15. L’orientació a l’educació...
El grup de treball format per representants dels dos centres públics d’ensenyaments de dansa a...
Esmena d’addició: Article 4. Objectius. Afegir un nou objectiu: -Promoure que l’alumnat conegui...
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.
PREÀMBUL.Esmenes d’addició:- Referenciar el “Model de protocol d'orientació professional” del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Les meves propostes són:Incloure orientadors a totes les etapes educatives i posar en valor...
Valoració: L'Esborrany no inclou una visió integrada de l'orientació de l'etapa postobligatòria....
Capítol II, art 6, a l'àmbit professional, l'orientació laboral és un procés "que permet adquirir...
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
Esmenes d’adició: Article 8. Les accions d’orientació. La referència a la “cotutoria” no està...
Ervaar Chatgpt gratis met gptnederlands.nl
Je kunt Chatgpt geheel gratis gebruiken op https://gptnederlands.nl/, aarzel niet om het nu te...
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
En l'apartat del preàmbul, concretament a la darrera frase del paràgraf que fa referència a...
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
Document adjunt amb propostes relatives a: 1) Afegir punts a les funcions de l’Administració i...
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
Crec que al decret haurien de quedar més clares quines són les funcions del professorat...
Addició: Article 8. En referència a l’acció tutorial: -Estabilitzar i millorar les condicions de...
En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions desplegades fora...
S'han de concretar més les funcions del professorat d'OE, precisament per tractar-se del...
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 1
L'Orientació Educativa, clau en totes les etapes
Des del COPEC contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida....
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
 • Creat el
  13/03/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  13/03/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d’articular...
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...