" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
  • Creat el
    18/01/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 0
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...