" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 21-01-2023 - 21-03-2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...