" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
  • Creat el
    10/01/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 1
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
  • Creat el
    19/01/2023
  • 2
  • Número de comentaris: 2
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...