" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Fases del procés

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
  • Creat el
    03/01/2023
  • 1
  • Número de comentaris: 3
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
  • Creat el
    10/01/2023
  • 4
  • Número de comentaris: 1
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...