" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Immersió lingüística

10/05/2022 12:30  

Per fer realment immersio lingüística (que és molt més que fer la classe en català) a Parvulari, Primària i l'ESO caldria:

  • auxiliars de conversa, a més del mestre tutor per millorar la conversa en català.
  • tot el personal de l'escola (cuineres, conserges, secretària, monitors d'activitats) haurien de tenir la consigna d'adreçar-se en català als nens i nenes.
  • En les visites guiades i cases de colònies caldria contractar els serveis sempre en català i dir-los-ho explícitament.
  • Els mestres han d'irganitzar jocs EN CATALÀ a les hores de pati.
  • A les colònies, assegurar-se que l'alumnat farà les activitats en català.
  • Promoure les activitats d'expressió oral en català (presentacions, petites representacions, etc).
  • El més difícil a l'ESO: exigir que les intervencions orals a classe siguin en català.
  • No donar el graduat escolar si no es demostra un nivell suficient de català oral i escrit.

Per fer tot això cal donar unes eines al professorat, segurament caldria formar de manera més completa el professorat. Als anys 80 una colla de mestres fèiem tot això i ja fa anys que s'ha anat abandonant. Sobretot a l'ESO hi ha una deixadesa en el tema de la llengua que fa que els alumnes progressivament deixin de parlar el català que van aprendre a Primària.Referència: II-PROP-2022-05-83881
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/83881/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/83881/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

2 a favor (100.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A favor  

Completament d'acord en les mesures indicades. L'oralitat és essencial en la vida de la llengua. La funcional, de registre mitjanament formal (aula), i sobretot la relacional, més espontània i informal, la que es dona en la conversa directa, en el joc, a la taula, etc., més plena d'expressivitat, d'elements emocionals, de "deixar-se anar", i molt rica lingüísticament parlant.

Carregant els comentaris ...