" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Impulsar competicions esportives de videojocs a Catalunya i donar suport institucional a les ja existents

21/06/2022 15:40  

Impulsar competicions d’esports electrònics populars en català a nivell territorial i nacional. Promoure la formació d’equips a nivell escolar, municipal i comarcal per posar en valor el sentiment de pertinença, la proximitat i la qualitat competitiva com a fet diferencial. Per aconseguir que les competicions siguin exitoses cal que s’incloguin els videojocs més populars (Fornite, League of Legends, Valorant...), una dinàmica de joc i espectacle atractiva que s’assimili a les competicions professionals i, especialment, que l’acompanyin comentaristes amb experiència i un ús correcte de la llengua catalana. En quant a les competicions ja existents, caldria donar suport a comunitats d’esports catalanes com Gamesports Lleida, replicar el model arreu del territori, oferir més formació als comentaristes, incentivar espais de trobada presencials i donar més visibilitat a les competicions. L’objectiu final és aconseguir que les competicions d’esports electrònics en català aconsegueixin més referencialitat i popularitat.


Trobades relacionades:

Sessió deliberativa. Eix 6. Món digital i tecnologies de la llengua i món digital (En línia)
07 Juny 2022
17:00 - 19:00
Aquesta sessió forma part del procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua. Es farà en línia i cal inscripció prèvia (places limitades a 50). L’objectiu de la sessió serà deliberar conjuntament sobre la situació de la llengua catalana en l’eix objecte de debat i consensuar propostes per millorar-la entre tots els participants. Per preparar la sessió trobareu informació a la pàgina Situació de la llengua, especialment en l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana i al resum tèmatic Món digital i tecnologies de la llengua.
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2022-06-84226
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/84226/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/pacte-nacional-llengua/f/3462/proposals/84226/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Yes, e-sports have initially been accepted, but some schools https://suikagame2.io are still a bit hesitant about them, organizing more competitions to help people understand better.

It's fantastic to see initiatives promoting video game sports competitions in Catalonia. These events not only showcase the talent and skill of gamers but also bring communities together in a shared passion for gaming. It's important to provide institutional support to these competitions to ensure their growth and sustainability. Now, If you're into multiplayer video games, make sure to check out Manok na Pula on our website. Visit this website [https://manoknapulamodapk.co/] to download it and join the fun!

We want to boost electronic sports in Catalan locally and nationally. This means forming teams in schools and communities to build a sense of belonging and competitiveness. To succeed, we need popular games like (https://manoknapulamods.com/how-to-defeat-ostrich-in-manok-na-pula/) Fortnite, League of Legends, and Valorant, exciting gameplay, skilled commentators in Catalan, and support for existing Catalan gaming groups. By doing this, we aim to make Catalan e-sports more popular and respected

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...