" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 3 de 3
Retorn 01/10/2022 - 03/10/2022
Fases del procés

Canvis a "(Sessió de proximitat 4310192) Sensibilització ús del català"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"(Sessió de proximitat 4310192) Sensibilització ús del català"}
 • +{"ca"=>"(Sessió de proximitat 4310192) Sensibilització ús del català"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"(Sessió de proximitat 4310192) Sensibilització ús del català"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"(Sessió de proximitat 4310192) Sensibilització ús del català"}

Cos

 • +["

  AUTORIA: Ajuntament de Constantí

  CONTINGUT: Un dels reptes que té el català en l'administració pública és principalment el seu ús d'entrada davant de la ciutadania. Molts cops pensem que fem un favor en dirigir-nos en castellà des de l'inici o canviar al castellà durant la conversa quan realment no sabem si aquella persona l'entén o l'està aprenent. Hem de donar l'oportunitat a la gent que l'està aprenent a utilitzar-lo fora de l'aula.

  Els treballadors de les administracions públiques hem de donar exemple en l'ús del català, garantint el seu ús com a llengua vehicular tan oralment com a nivell escrit i digital. Que el català sigui la llengua de primer ús en les relacions internes entre treballadors.

  Per tant, la proposta a la qual vam arribar seria formació i sensibilització de l'ús del català entre els treballadors de totes les administracions públiques, tant locals, com autonòmiques i estatals.

  Cursos d'usos lingüístics, oportunitats de realitzar cursos del nivell C2 o cursos en llenguatge jurídic podrien ser unes propostes per dinamitzar l'ús del català en l'administració pública.

  "]
 • +["<p>AUTORIA: Ajuntament de Constantí</p><p>CONTINGUT: Un dels reptes que té el català en l'administració pública és principalment el seu ús d'entrada davant de la ciutadania. Molts cops pensem que fem un favor en dirigir-nos en castellà des de l'inici o canviar al castellà durant la conversa quan realment no sabem si aquella persona l'entén o l'està aprenent. Hem de donar l'oportunitat a la gent que l'està aprenent a utilitzar-lo fora de l'aula.</p><p>Els treballadors de les administracions públiques hem de donar exemple en l'ús del català, garantint el seu ús com a llengua vehicular tan oralment com a nivell escrit i digital. Que el català sigui la llengua de primer ús en les relacions internes entre treballadors.</p><p>Per tant, la proposta a la qual vam arribar seria formació i sensibilització de l'ús del català entre els treballadors de totes les administracions públiques, tant locals, com autonòmiques i estatals.</p><p>Cursos d'usos lingüístics, oportunitats de realitzar cursos del nivell C2 o cursos en llenguatge jurídic podrien ser unes propostes per dinamitzar l'ús del català en l'administració pública.</p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  AUTORIA: Ajuntament de Constantí

  CONTINGUT: Un dels reptes que té el català en l'administració pública és principalment el seu ús d'entrada davant de la ciutadania. Molts cops pensem que fem un favor en dirigir-nos en castellà des de l'inici o canviar al castellà durant la conversa quan realment no sabem si aquella persona l'entén o l'està aprenent. Hem de donar l'oportunitat a la gent que l'està aprenent a utilitzar-lo fora de l'aula.

  Els treballadors de les administracions públiques hem de donar exemple en l'ús del català, garantint el seu ús com a llengua vehicular tan oralment com a nivell escrit i digital. Que el català sigui la llengua de primer ús en les relacions internes entre treballadors.

  Per tant, la proposta a la qual vam arribar seria formació i sensibilització de l'ús del català entre els treballadors de totes les administracions públiques, tant locals, com autonòmiques i estatals.

  Cursos d'usos lingüístics, oportunitats de realitzar cursos del nivell C2 o cursos en llenguatge jurídic podrien ser unes propostes per dinamitzar l'ús del català en l'administració pública.

  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>AUTORIA: Ajuntament de Constantí</p><p>CONTINGUT: Un dels reptes que té el català en l'administració pública és principalment el seu ús d'entrada davant de la ciutadania. Molts cops pensem que fem un favor en dirigir-nos en castellà des de l'inici o canviar al castellà durant la conversa quan realment no sabem si aquella persona l'entén o l'està aprenent. Hem de donar l'oportunitat a la gent que l'està aprenent a utilitzar-lo fora de l'aula.</p><p>Els treballadors de les administracions públiques hem de donar exemple en l'ús del català, garantint el seu ús com a llengua vehicular tan oralment com a nivell escrit i digital. Que el català sigui la llengua de primer ús en les relacions internes entre treballadors.</p><p>Per tant, la proposta a la qual vam arribar seria formació i sensibilització de l'ús del català entre els treballadors de totes les administracions públiques, tant locals, com autonòmiques i estatals.</p><p>Cursos d'usos lingüístics, oportunitats de realitzar cursos del nivell C2 o cursos en llenguatge jurídic podrien ser unes propostes per dinamitzar l'ús del català en l'administració pública.</p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
Versió creada el 27/06/2022 14:23