" class="part-icon-bars">

Pacte Nacional per la Llengua. Procés participatiu

Reconsiderarem pressupòsits, revisarem polítiques, renovarem compromisos i preveurem línies d’actuació per al futur per convertir la llengua en un punt de trobada i en una eina de cohesió social

Fase 2 de 3
Deliberació i presentació de propostes 01/03/2022 - 30/09/2022
Veure les fases

Canvis a "Proposta de la Coordinadora d'estudis Universitaris de Filologia Catalana"

Mode de vista de comparació:

Títol

 • +{"ca"=>"Proposta de la Coordinadora d'estudis Universitaris de Filologia Catalana"}
 • +{"ca"=>"Proposta de la Coordinadora d'estudis Universitaris de Filologia Catalana"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Proposta de la Coordinadora d'estudis Universitaris de Filologia Catalana"}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Proposta de la Coordinadora d'estudis Universitaris de Filologia Catalana"}

Cos

 • +["

  Un repte molt important actualment per a la llengua catalana és aconseguir una millor qualitat en la docència del català que es porta a terme en els centres públics de secundària. Per diverses circumstàncies, en els darrers anys han entrat en el sistema un gran nombre de professors de català sense cap filtre que garanteixi una competència mínima en la matèria que han d'ensenyar. Molts dels professors que s'han incorporat -i se segueixen incorporant- a la docència de llengua catalana no provenen dels graus de filologia catalana, i el sistema (el departament d'educació de la Generalitat de Catalunya) no ha volgut establir mecanismes efectius de verificació dels coneixements d'aquests professors, cosa que està derivant en una davallada de l'exigència, una banalització de la matèria i una incapacitat, cada vegada més estesa, per respondre adequadament als reptes que planteja l'atenció d'alumnat que no és catalanoparlant habitual. Creiem que la situació és ja una emergència nacional, i que es pot resoldre, si hi ha voluntat política, amb unes poques mesures concretes descrites en el document adjunt.


  "]
 • +["<p>Un repte molt important actualment per a la llengua catalana és aconseguir una millor qualitat en la docència del català que es porta a terme en els centres públics de secundària. Per diverses circumstàncies, en els darrers anys han entrat en el sistema un gran nombre de professors de català sense cap filtre que garanteixi una competència mínima en la matèria que han d'ensenyar. Molts dels professors que s'han incorporat -i se segueixen incorporant- a la docència de llengua catalana no provenen dels graus de filologia catalana, i el sistema (el departament d'educació de la Generalitat de Catalunya) no ha volgut establir mecanismes efectius de verificació dels coneixements d'aquests professors, cosa que està derivant en una davallada de l'exigència, una banalització de la matèria i una incapacitat, cada vegada més estesa, per respondre adequadament als reptes que planteja l'atenció d'alumnat que no és catalanoparlant habitual. Creiem que la situació és ja una emergència nacional, i que es pot resoldre, si hi ha voluntat política, amb unes poques mesures concretes descrites en el document adjunt.</p><p><br></p>"]
Esborrats
Addicions
 • +["

  Un repte molt important actualment per a la llengua catalana és aconseguir una millor qualitat en la docència del català que es porta a terme en els centres públics de secundària. Per diverses circumstàncies, en els darrers anys han entrat en el sistema un gran nombre de professors de català sense cap filtre que garanteixi una competència mínima en la matèria que han d'ensenyar. Molts dels professors que s'han incorporat -i se segueixen incorporant- a la docència de llengua catalana no provenen dels graus de filologia catalana, i el sistema (el departament d'educació de la Generalitat de Catalunya) no ha volgut establir mecanismes efectius de verificació dels coneixements d'aquests professors, cosa que està derivant en una davallada de l'exigència, una banalització de la matèria i una incapacitat, cada vegada més estesa, per respondre adequadament als reptes que planteja l'atenció d'alumnat que no és catalanoparlant habitual. Creiem que la situació és ja una emergència nacional, i que es pot resoldre, si hi ha voluntat política, amb unes poques mesures concretes descrites en el document adjunt.


  "]
Esborrats
Addicions
 • +["<p>Un repte molt important actualment per a la llengua catalana és aconseguir una millor qualitat en la docència del català que es porta a terme en els centres públics de secundària. Per diverses circumstàncies, en els darrers anys han entrat en el sistema un gran nombre de professors de català sense cap filtre que garanteixi una competència mínima en la matèria que han d'ensenyar. Molts dels professors que s'han incorporat -i se segueixen incorporant- a la docència de llengua catalana no provenen dels graus de filologia catalana, i el sistema (el departament d'educació de la Generalitat de Catalunya) no ha volgut establir mecanismes efectius de verificació dels coneixements d'aquests professors, cosa que està derivant en una davallada de l'exigència, una banalització de la matèria i una incapacitat, cada vegada més estesa, per respondre adequadament als reptes que planteja l'atenció d'alumnat que no és catalanoparlant habitual. Creiem que la situació és ja una emergència nacional, i que es pot resoldre, si hi ha voluntat política, amb unes poques mesures concretes descrites en el document adjunt.</p><p><br></p>"]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
Versió creada el 06/09/2022 16:07