" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana per a l'elaboració del Reglament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Aquesta iniciativa pretén reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/08/2023
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja pots consultar l'informe de retorn (PDF).

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris


L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de Decret de desenvolupament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari.

La Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulada a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del Reglament de desplegament de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

Aquest procés de participació ciutadana té per objecte que el projecte de Decret que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes dels diversos sectors socials, empresarials o institucionals interessats.

Objectius de la iniciativa

El Projecte de decret plantejat pretén donar resposta als objectius específics següents:

 • Establir els termes quant a contingut i estructura dels plans de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris de les empreses alimentàries i les entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre que es dediquen a la distribució d’aliments. Els plans de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris inclouen, entre altres qüestions, una descripció de les mesures pertinents per poder aplicar la jerarquia de prioritats de l’article 11 de la Llei 3/2020 i la metodologia de quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.

 • Establir els termes del sistema d’informació per recollir i analitzar les dades resultants de la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentari i de comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gratuïta o alimentació animal que ha de desenvolupar l’Administració.

 • Establir el contingut del Pla estratègic de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris que ha d’elaborar el Govern.

 • Definir les pràctiques comercials deslleials o que siguin contràries a les normes de la competència que indueixin o fomentin malbaratament alimentari al proveïdor.

 • Desenvolupar la regulació de l’espigolament com a activitat complementària i sense ànim de lucre per a la prevenció de les pèrdues alimentàries. 

Grups als quals s'adreça aquest procés

 • Ciutadania en general
 • Sector primari
 • Empreses alimentàries
 • Empreses del sector de l’hostaleria i restauració
 • Entitats d'iniciativa social
 • Altres organitzacions sense ànim de lucre que presten serveis de distribució d'aliments
 • Consumidors i els espigoladors

Documents consultables

En aquest procés de participació ciutadana és poden consultar els documents següents:

 • Proposta de Decret
 • Memòria general
 • Memòria d’avaluació d’impacte
 • Memòria d’observacions
 • Memòria preliminar i comunicació al Govern

Propostes Veure tots (49)

Considerem que l'article 6.4 hauria de tenir en compte que la jerarquia es pugui alterar, també,...
Es suggereix el següent redactat a l'Art.6.5 : “Han d’estar contemplades, de forma genèrica però...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Art. 4.4: mientras que el artículo 11.b) de la Ley 3/2020 de Cataluña, indica en esta opción de...
L'article 5 hauria d’incorporar que les empreses que s’acullin a plans col·lectius han d’incloure...
Veure tots (49)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn
Data d'inici 22 de Febrer de 2023
Data de finalització 22 de Març de 2023
Referència: II-PART-2023-02-558

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/participaciomalbaratamentalimentari/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/participaciomalbaratamentalimentari/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

13

Participants

86

Seguidores

49

Propostes

1

Adhesions