" class="part-icon-bars">

Participació ciutadana per a l'elaboració del Reglament de la Llei de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Aquesta iniciativa pretén reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris

Fase 2 de 2
Fase de retorn 20/07/2023 - 20/08/2023
Fases del procés

48 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Art. 4.4: mientras que el artículo 11.b) de la Ley 3/2020 de Cataluña, indica en esta opción de...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
En referència a les Pràctiques comercials deslleials i altres pràctiques que fomenten o indueixen...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Es suggereix modificar el redactat de l’ Art. 14.4: Les dades agregades per sector o baula de la...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Que les obligacions derivades dels articles 4, 5 i 7 de Decret, siguin exigibles en un termini de...
Art. 6: resulta imprescindible que la jerarquía de prioridades se aplique de manera flexible y en...
La gran majoria d'aliments d'origen vegetal que no son aptes per consum humà, es poden aprofitar...
Al artículo 4.1. Dado que, a nivel nacional también se está tramitando una ley de prevención de...
En l'article 9.a) dins l'apartat proposem el següent redactat que clarifica aquest punt, ja que...
Les entitats socials reben els productes alimentaris que no es poden comercialitzar per...
A nivell de restauració col·lectiva seria convenient ajudar per crear cercles amb el menjar que...
Encara que la Llei 3/2020 defineix aliment o producte alimentari, residu, residu alimentari i...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
La redacció dels representants de l'article 11 e, genera confusió en quins en són els membres, ja...
Si el sector primari no aconsegueix comercialitzar el seu producte, és a causa de situacions...
Es suggereix modificar el redactat de l’Art. 14.3: El SIPRMA publicarà la informació disponible...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Considerem que la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari ha de ser una acció...
Art. 7: apartado 2: e) desperdicio alimentario. No queda claro si se incluiría todo lo que esté...
es valora que es defineixin millor els recursos a dedicar per part de les aapp, es proposa es...
Es suggereix el següent redactat a l'Art.6.5 : “Han d’estar contemplades, de forma genèrica però...
 • Creat el
  22/03/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Encara que la llei 3/2020 no inclou mesures dins l’àmbit de la seguretat alimentària per un tema...